H2O vastgoed
Herbestemmen en organisch ontwikkelen

H2O vastgoed

H2O vastgoed heeft als doel waardecreatie voor leegstaand en eventueel her te bestemmen vastgoed. Het is een startup van Eddy van der Loo die zijn roots in de “top down” projectontwikkeling heeft liggen. We innoveren en renoveren verouderd leegstaand vastgoed waarvoor op dit moment geen of weinig interesse bestaat bij gebruikers. Dat doen we grondig met een functie verandering.

Wij doen aan place making en schuwen niet om het vastgoed tijdelijk anders te bestemmen totdat er een definitieve nieuwe functie voor ontwikkeld wordt.

Vanuit een visie, welke met veel creativiteit tot stand komt, gaan we het gebouw weer nieuwe waarde geven. De visie leggen we vast in een strategiedocument en een plan van aanpak. Uiteraard met een financiële paragraaf.

Heeft u (leegstaand) vastgoed dan willen wij graag met  u in contact komen. Wij kunnen voor u geheel vrijblijvend een advies uitbrengen om het vastgoed weer rendabel te maken. Want daar draait het om: “het doen”. Het zoeken van gebruikers is doel nummer 1. Vanuit gebruik ontstaat er “reuring”. Vanuit reuring ontstaan er ideeen en creativiteit en komen nieuwe gebruikers aan bod. Ieder gebouw of gebied wat leegstaat is anders. Voor elk gebouw maken we maatwerk.
Leegstaand vastgoed is achteruitgang
Eddy van der Loo

Organisch ontwikkelaar

Als voormalig  projectontwikkelaar omarm ik de methodiek om een gebouw of gebied organisch te (her)ontwikkelen. 25 jaar ervaring met ontwikkelen van vastgoed. Projectontwikkeling voor eigen rekening en risico en nadien als planontwikkelaar bij de overheid en als adviseur vastgoed bij een zorginstelling.
Ik ben een organisch ontwikkelaar.

Projecten

Herbestemming

Voormailige gemeentehuizen van gemeente Leudal.  Herbestemd tot flexwerk kantoren en kantoren. Herbestemd tot detailhandel, kantoren en horeca.
business c roggel
Herbergier 12014-03-18-13-01-29
Voormailge scholen in Leudal: Herbestemd tot Herbergier functie en Thomashuis
Oude bedrijfsruimten van Leudal: Herbestemd naar multi indeelbare bedrijfsruimten
251638-neer-heldenseweg-25-1_l

Consultant

RCG Roermond zorginstelling
Tijdelijke verplaatsing verzorgingshuis: Ondersteuning zoektocht naar tijdelijke huisvesting ouderen
Verkoop maatschappelijk en niet-maatschappelijk vastgoed. Bemiddeling en advies bij verkoop vastgoed dat niet meer tot de kerntaak behoort van de gemeentelijke overheid en een zorginstelling
kerkplein 3 grathem

Stadmaker

foto gashouder
Virtuele aanpak 2 panden in Maastricht met verschillende vastgoed disciplines in co-creatie. Plan van aanpak 2 gebouwen die leegstaan of dreigen leeg te komen staan. Plan om te komen tot een her invulling.
foto 2 opveld voorzijde

Wat is organisch ontwikkelen?

De nieuwe moderne manier van ontwikkelen, wat organisch ontwikkelen genoemd wordt, zorgt er voor dat het accent komt te liggen op bottom up ontwikkeling met als hoofddoel, het zoeken en behouden van de juiste gebruiker van een gebouw of gebied. Als het ware is het een methode waarin je balanceert tussen richting geven (topdown) en loslaten (bottom-up).
Ontwikkeling van gebied en gebouw oude stijl (1.0) waarbij top down projecten aanbod gestuurd ontwikkeld werden, is niet meer de standaard. Deze vorm van ontwikkeling staat voor een eenmalige waardesprong met een zeer beperkt aantal ontwikkelende partijen. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (2.0) staat voor een vorm van organische ontwikkeling waarin eindgebruikers en kleinere initiatiefnemers meer ruimte krijgen. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen die gemodelleerd dienen te worden naar gebouw en gebied. Een verdienmodel als bij de oude stijl is niet meer de standaard.
Een beheerder van vastgoed kan de makelaar vervangen aangezien hij het vastgoed goed kent.
Er wordt zowel gestuurd op de huidige en tijdelijke exploitatie, als op het beoogd gebruik in de uiteindelijke exploitatie fase.
De rol van de overheid wordt een faciliterende. De terugtredende overheid zal meer een lijdelijke rol krijgen in dit proces. Een dominante regelgevende overheid zal het organische ontwikkelingsmodel niet ten goede komen. De overheid zal meer moeten verleiden. Ook gebouwen en gebieden van overheden en semi-overheden zullen de komende 10 jaar getransformeerd worden.
Alleen al het besef dat er mogelijk voor 20 miljard euro aan maatschappelijk vastgoed de komende jaren wordt afgestoten, zal een flinke wissel trekken op het overheid denken.

Wat ga we doen?

Om een gebouw of gebied weer in gebruik te laten nemen,  ga we zoeken naar de juiste gebruikers. Wie of welke partij heeft überhaupt interesse in het gebruik van het gebouw? Wat gaan ze daar doen? Wat kunnen ze betalen? Zijn ze bereid om ambassadeurs van het gebouw of gebied te worden? Wanneer kunnen ze het gebruik starten en voor hoe lang?
Alles draait om het gebruik en de gebruiker. Nadat we gebruikers heb gevonden en gecontracteerd creëren we een community. Hierdoor ontstaat een kruisbestuiving voor gebruikers onderling en met de eigenaar.
Uiteraard geschiedt alles in overleg met de opdrachtgever. We bewaken het verdienmodel en er worden afspraken gemaakt over het beheer.
We starten met een kadervisie die we bespreken met de opdrachtgever. Wat zijn de eerste ideeën en welk rendement kan in het begin al worden gemaakt.
U kunt bij ons terecht voor: Ontwikkeling – studie en ontwerp begeleiding – consultancy – interim management – projectmanagement – sales

 

Kosten

Nadat we overeenstemming hebben bereikt over de aanpak en de kadervisie, wordt er opdracht verstrekt.
Uitgegaan wordt van de hoeveelheid werk per opdracht/gebouw.
Standaard uurtarief is € 95,- ex btw.
Derden kosten worden 1 op 1 door gefactureerd.
Fix fee en/of succes fee is bespreekbaar

contact

Hoogbosch 4, Maastricht, 6228 SH

+31 6 54960856

eddyvdloo@gmail.com

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...